Rivning av Nøstegaten 50 igangsatt den 19.01.09

Nøstegaten 50 revet: nok et tap for Bergens maritime miljø

Bergen kommune har nok en gang vist en manglende evne til å ivareta byens maritime kulturarv. Rivesøknaden for Nøstegaten 50 ble innvilget i 2008 - merkeåret for skjødesløs håndtering av historisk bebyggelse. Riving av Nøstegaten 50 begynte den 19.01.09 og ble fullført den 04.02.09.

 


Nøstegaten 50 hadde en vakker og stilferdig takkonstruksjon. Bygget var fint plassert på hjørnet, men overdekket av en murbygningsfasade. Murbygningsfasaden fra 1930-tallet hadde sine kvaliteter, men den førte til at sjøboden på Nøstegaten 50 ble tildekket. Rivningsarbeidet på Sjøboden begynte før rivningsarbeidet på murfasaden. Det ble dermed ikke mulig å se hvordan sjøboden ville ha tatt seg ut uten murfasaden.

 


Nøstegaten 50 var få meter unna Nøstebukten, noe som kunne muliggjør opprettelsen av en hop til Nøstegaten 50. Til høyre er Hurtigruteterminalen.

 


Av hensyn til turister på hurtigruten, f.eks. Trollfjord til høyre, er det ønskelig å restaurere det opprinnelige maritime miljø som fantes på dette hjørnet innerst i Nøstebukten (se link merket overlegg under Nøstebuktens fortid).

 


Trafikken i svingen som knytter Jonsvollsgaten til Nøstegaten skal ifølge prognoser fra Kompas AS reduseres fra 16000 til 5000 biler daglig etter at Jonsvollsgaten blir stengt for biltrafikk. Dette kan føre til at trehusmiljøet ved Banesmaukvartalet og Nøstegaten 50 vil være bedre tilrettelagt for fotgjengere.