Toppen av Komediebakken


Komediehuset lå midt i enden av Neumannsgaten der Konsertpaleet nå ligger. På Nøstebuktsiden lå Komediehuset tett opp mot Teatergaten og Komediebakken.