Merknad: Bilag 5

(Forutsetningen er at parkeringen flyttes til Klostergarasjen og plassen foran bygget omdannes av en landskapsarkitekt.)