Merknad: Bilag 3

På vestsiden av DNS vil bankbygget til Sparebanken Vest dominere et område som i over to hundre år har blitt brukt til kulturformål. Sparebanken Vest har prøvd å argumentere for at utformingen til bygget vil begrense blokkeringer av sollyset på Engen. Det vil imidlertid bare baksiden av DNS som får fordeler av dette. Baksiden av DNS er selvsagt lite brukt.  Området på vestsiden av DNS vil lide av direkte og indirekte blokkering av sollyset som skinner fra vest i midten av dette bildet. Effekten vil være verst om ettermiddagen og kveldstiden om våren og sommeren. (klikk på bildet for full størrelse)