Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen (GJEVE)

1821 - 2021

Ekserserhuset i Bergen i 200 år

 

 

Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen (GJEVE) ble opprettet den 15. juni 2012 på bursdagen til Edvard Grieg, en av brukerne til Ekserserhuset. Formålet til GJEVE er å gjenreise Ekserserhuset på Baneveien ved husets opprinnelige tilholdssted på Jonsvollskvartalet. Opprettelsesmøtet ble innledet med en tale av initiativtakeren David M. Lovret om Ekserserhusets historie og fremtidige bruksmuligheter, samt en drøftelse av utformingen av GJEVE som organisasjon.

Den internasjonale avdelingen av GJEVE, Resurrect Ekserserhuset Friends Society (REFS) har fått en støtteerklæring fra Leif Erikson International Foundation (LEIF). Dette fordi Ekserserhuset var møtestedet for veldedighetskonserten som samlet midler for verdens første Leif Erikson monument i Boston i USA. Ole Bull var inititiativtakeren for denne konserten.

Den materielle tilstanden til Ekserserhuset ved tidspunktet huset ble demontert i 2001 er beskrevet i Antikvariske tilstandsrapport som fremhever at byggverket er i god stand. Denne tilstandsrapporten vil være sentral i det fremtidige prosjekteringsarbeidet til GJEVE. Prosjekteringsarbeidet har begynt: Billedanalyse av Ekserserhuset 

Ifølge den Antikvariske tilstandsrapporten ligger det til rette for at Ekserserhuset kan bli gjenreist uten den nye loftsetasjen som ble lagt inn for å øke arealet. Loftsetasjen ble lagt inn for at DNS kunne øke lagringsarealet ved å legge et gulv av treplater over hanebjelkene. Loftsetasjen var ikke tilstede i glanstiden til Ekserserhuset på 1800-tallet, slik at det den gang var mulig å ta i betraktning husets unike konstruksjon. Sett fra innsiden kunne husets tak da se ut som et kirkehvelv. Det var trolig av den grunn at Edvard Grieg beskrev huset som "det skjønne lokalet som heter Ekserserhuset".

Begrunnelsen for gjenreisning av Ekserserhuset på Baneveien bak Nøstegaten 39-45b finnes på http://sydnes.no/Ekserserhuset.pdf ,

samt paragraf 2 av vedtektene til GJEVE:

 

1) Navn:

GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

2) Formål:

Sikre at Ekserserhuset blir gjenreist ved sin opprinnelige plassering i kulturmiljøet på Baneveien (jf. Riksantikvarens krav av 03.11.99, 06.10.00 og 09.12.03).

 3) Frittstående frivillig organisasjon:

GJEVE er ikke underlagt andre organisasjoner, men vil likevel samarbeide med lokale, nasjonale og internasjonale organisasjoner (lokale velforeninger; lokale og nasjonale antikvariske myndigheter; Leif Erikson International Foundation; Edvard Grieg Society).

 4) Medlemskap:

Ekserserhuset i Bergen er forankret i bydelen i Bergen som var vuggen til Norges åndsliv på 1800-tallet, men som et av flere Ekserserhus i landet bør ikke medlemskapet i GJEVE være forebeholdt bergensere.

Den internasjonale avdelingen til GJEVE er REFS (Resurrect Ekserserhuset Friends Society) som vil sette søkelyset på den gestus til transkontinental forbrødring som Ekserserhuset representerer: Denne fordi konserten som skaffet midlene til verdens første Leif Erikson monument i Boston ble avholdt på Ekserserhuset. Ole Bull var initiativtakeren.

5) Årsmøte:

Årsmøtet vil være på stiftelsesdagen til GJEVE på Edvard Griegs bursdag den 15. juni.