Et forverret revidert planforslag

Siden det revidert planforslaget (planforslag 2) som er omtalt her ble lansert i 2012, så har det kommet et nytt planforslag for Dikkedokken-SYD (planforslag 3) i høsten 2014.

I mars 2012 ble Sjøboden på Nøstegaten 82 - hovedelementet i boligmiljøet ved Dikkedokken-Verftet foreslått fjernet: Bjørgeboden var foreslått omplassert på siden av tiltakshaverens prosjekt som er usynlig for beboere på Nordnes. Sjøboden er den eneste igjen på Verftet. I dens sted var det foreslått en bygningsmasse på over 30 000 kvm.; tre ganger mer enn Bergen rådhus i et nabolag av tradisjonelle trehus under 100 kvm. 

At det nye forslaget hadde 100 p-plasser istedenfor 181 og økt åpning mot sjøen på vestsiden av Carte Blanche gjørde lite for å avbøte inngrepet.

I tillegg til tap av sjøboden, ville det reviderte planforslaget har ført til en forverring av det utilbørlige omfang av prosjektet. Mens det første reguleringsforslaget tok sikte på å etablere 22 000 kvm. kontorplasser/parkeringsplasser ville den andre reguleringsforslag gå inn for etablering av 30 000 kvm. kontorplasser/parkeringsplasser. Den første reguleringsforslag vil føre til etablering av bygninger på fem etasjer, mens den andre reguleringsforslaget gikk inn for etablering av seks etasjers bygninger. Høyden og massen til det tredje forslaget for Dikkedokken-SYD som var ute til høring høsten 2014 er fremdeles ikke avklart, men det er blitt signalisert at også det kan være opptil seks etasjer høy.