GJEVE-årsmeldingen 2017-2018

 

 

GJEVE

 

 

Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen

 

 

ÅRSMELDING 2017 - 2018

 

 

Hovedsatsingsområdet i 2017 - 2018 var synliggjøring av Ekserserhuset i Bergen.

 

Sett i forhold til Ekserserhusene i Trondheim, Kristiansand, Fredrikstad og Halden har Ekserserhuset i Bergen vært eksepsjonelt dårlig behandlet. En forklaring kan være at Ekserserhuset i Bergen var mindre synlig, dette til tross for at det var like sentralt som i de andre byene. I Bergen var Ekserserhuset plassert midt i et kvartal gjemt bak husrekker på alle sider. Ekserserhuset i Trondheim derimot, er på Munkegata rett foran Nidarosdommen. Ekserserhuset i Fredrikstad er innenfor Fredriksberg festning. Ekserserhuset i Kristiansand er plassert på hjørnet av Tordenskjoldsgaten og Holbergsgaten i Kvardraturen. Ekserserhuset i Bergen, landets største, har en kulturhistorie som langt overgår de andre Ekserserhusene, men pga. mindre synlighet var det mulig å ustraffet demontere huset uten å oppfylle forpliktelsen til å gjenreise det. 

En rapport om hvordan Ekserserhuset kan gjenreises på krigsskadetomten på Baneveien ble ferdigstilt av arkitektstudent Elise Wiklund i desember 2016. Tidlig i 2017 sendte Wiklund en kopi av rapporten til GJEVE. Under vårt årsmøte den 15. juni 2017 ble Wiklunds arbeid drøftet i plenum. Wiklunds arbeid er det mest velutviklete prosjekteringsarbeidet for Ekserserhusets gjenreisning som er blitt gjennomført. Vi hadde likevel innvendinger imot hennes forslag om et tilbygg på tre sider på utsiden av Ekserserhuset og fastmonterte seter boltret på gulvet på innsiden. Siden Wiklunds arbeid var en øvelse i arkitektferdigheter og ikke et formelt forslag, var det uproblematisk for oss å forholde oss til de elementer av hennes forslag som vi var enig med som kunne føre til økt synliggjøring.

I september 2017 hadde undertegnede et tre timer langt møte med Wiklund. Hun fikk ros for de flotte bilder, modeller og tegninger av Ekserserhuset som hun hadde laget. Hun ble samtidig orientert om at vi i GJEVE var imot tre elementer i hennes forslag, nemlig det utvendige tilbygget, de indre fastboltrete seter og fjerning av en ca. 4 x 8 meter stor bygning (“postkorthuset”) på utsiden av der Ekserserhuset ønskes gjenreist. Dette var uproblematisk og vi ble ellers enige om at det videre arbeidet for gjenreisning av Ekserserhuset kunne fortsette i tråd med visjonen til GJEVE. Wiklund ble orientert om at jeg ønsket å legge ut bildene hennes på www.nøstebukten.org  Wiklund var positiv til dette og i oktober 2017 ble bildene til Wiklund lagt ut på Ekserserhuset-lenkene på www.nøstebukten.org under lenk-overskriften Billedanalyse av Ekserserhuset 

http://www.nostebukten.org/det-siste-nytt-om-ekserserhuset/25-om-oss/91-billedanalyse-av-ekserserhuset

 

Den 10. november ble det avholdt et enig-om-å-bli-enig møte mellom GJEVE og konservator Roger Iversen for å sikre om det var samsvar mellom våre visjoner. På dette møte kom det frem at vi var enig om tre punkter:

 

  1. Ekserserhuset bør gjenreises i sin åpne opprinnelige form slik at det blir høyt under taket og husets unike bærekonstruksjon blir synlig. (Loftsetasjen ble bygget senere for å skape lagringsplass, men den halverte takhøyden førte til et inneklemt interiør.)
  2. Interiøret bør bestå av et fleksibelt åpent rom med flyttbare stoler.
  3. “Postkorthuset”  med adresse Nøstetorget 4 bør bevares.

 

Det fremkom derimot at vi hadde ulike visjoner for driften av postkorthuset. GJEVE ser for seg at postkorthuset kan ha den samme funksjon som Schøtstuene bak Bryggen og brukes av frivillige organisasjoner f.eks. Sydnes & Nøstet velforening av sikkerhetsmessige grunner for matlaging. Iversen så for seg derimot, at matlagningstjenster kom fra Nøstegaten 39, et av husene til Nøstegaten Eiendom AS. Iversen ønsket at postkorthuset heller kunne være et slags reiselivsmuseum fordi det kan sies at Nøsttorget 4 i sin tid var byens første reisebyrå.

På oppstartskonferansen for Kulturarenaplan 2019 - 2028 den 25. januar var to representanter fra GJEVE tilstede, undertegnede David M. Lovret og John-Erik Ågotnes; samt to aktive støttespillere til GJEVE, styreleder i Sydnes & Nøstet velforeningen Jan Hanchen Michelsen og lederen av Fortidsminneforeningen Bergen lokallag Inger-Lise Skarstein. I plenum foran ca. ett hundre av byens fremste kulturaktører ble Andersland orientert på at prosjekteringsarbeid for Ekserserhusets gjenreisning på Baneveien var i en avansert fase og vi bare ventet på initiativ fra kommunen. På oppstartskonferansen for Kulturarenaplan 2019 - 2028 ble en høringsrunde annonsert for å innhente innspill til forarbeid for planen og GJEVE sendte inn sitt innspill før fristen den 16. februar 2018. I skrivende stund er høringene for Kulturarenaplanen 2019 - 2028 ikke igangsatt. 

En hovedsatsing i året som kommer vil være å sikre at Ekserserhusets gjenreisning på Baneveien får en høy prioritet på  Kulturarenaplanen 2019 - 2028.

 

Bergen den 7. juni  2018

 

David M. Lovret,  styreleder i GJEVE