Dikkedokken


Skipet til venstre med høymasten er forankret i Dikkedokken. Dikkedokken var grunnlagt av Ananias Dekke i 1871 og er den eldste sivile tørrdokk i Norge. Den norske ishavsskuten (5 bilder) som førte den første amerikanske ekspedisjonen til sydpolen ble istandsatt i Dikkedokken. Se den timelang dokumentar fra 1928-29 om ishavsskutens ferd til Antarktisk: http://www.youtube.com/watch?v=A-R9PysOaxI

 

Alle som ønsker å verne miljøet ved Dikkedokken-Verftet oppfordres til å delta i kampen mot forslaget til Westfal Larsen Invest.

 

 

Siste nytt om Dikkedokken:

02.04.24: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/XbGoar/kulturkvartalet-verftet-i-bergen-er-formelt-i-boks-haaper-aa-bygge-i-2025

08.01.24: Dikkedokken-SYD: https://www.ba.no/hardt-ut-mot-prestisjeprosjekt-bare-veldig-stygge-hus/s/5-8-2489749

12.10.22: Dikkedokken-SYD: https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/bymiljo/planforslag-for-nostegaten-er-sendt-til-politisk-behandling

19.08.22: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/5GAwn1/den-store-konsertarenaen-paa-nordnes-snikaapner-loerdag

30.03.22: Dikkedokken-NORD: https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2019-2023/behandlede-saker/okonomi-og-administrasjon/gront-lys-for-kjop-av-dikkedokken

13.02.22: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/47QeGq/endelig-kan-kjempeplanene-realiseres-vi-er-enige-om-en-avtale

21.11.21: Høring om Dikkedokken-SYD avsluttet. Saksopplysninger: 

https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/kunngjoringer/nostegaten-begrenset-horing

09.11.21: Dikkedokken-SYD: https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/8QXJz2/slik-skal-nye-noestet-bli

20.09.21: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/qWvMw0/bergen-kommune-blar-opp-153-millioner-kroner-for-byens-nye-kulturarena

17.08.21: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/47EmXG/vil-aapne-den-store-konsertsalen-paa-nordnes-neste-aar-dette-maa-skje-n

03.08.21: Dikkedokken-SYD: https://www.ba.no/skryter-av-byarkitekten-har-bidratt-veldig-sterkt-til-at-det-er-blitt-sa-bra/s/5-8-1666435

01.03.21: Dikkedokken-SYD: https://www.ba.no/planlegger-storstilt-utbygging-pa-nostet-vil-vare-et-forbilde-for-nye-dokken/s/5-8-1559220

21.05.20: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/kJ55ea/bergen-trenger-flere-kulturbygg

17.04.20: En nettutstilling om forskningsskipet Maud viser til likhetspunkter med ishavsskuten som ble istandsatt i Dikkedokken: https://mia.no/oslofjordmuseet/nettustilling-maud?fbclid=IwAR3ede-Gs86bh6p7B7DjKeVP2GDJ0FngHJHQ1PP1GjR1eYN7217JJLfDshY

30.01.20: Dikkedokken-SYD tiltakshaveren har i åresvis ignorert både kommuneplaner og innvendinger fra lokalmiljøet når det gjelder byggehøyder. De har nylig tatt de første stegene i å nedjustere høydene:

https://tjenester.bergen.kommune.no/bksak/fil/12032152

07.09.19: Dikkedokken-NORD: https://www.bt.no/kultur/i/b5oP6l/hove-vil-kjoepe-dikkedokken-for-en-slikk-og-ingenting

27.08.19: Dikkedokken-SYD: https://tjenester.bergen.kommune.no/bksak/fil/11824793

13.03.19: https://www.bt.no/kultur/i/L08aGq/Bergen-kommune-vil-ha-kultur-i-hallen-Tomteeier-mener-den-er-uegnet-til-formalet?fbclid=IwAR01P-0iv4t_J1nLy5f78PxLyOIL8j2z-BvPQQZeNMrCJYNDyycC9B6DBHE&spid_rel=2

23.01.19: https://www.bt.no/kultur/i/VRnOPp/Skroter-94-boliger--vil-bygge-kulturhus?r=1

24.10.18: https://www.ba.no/pulsen/politikk/kultur/nattjazz-sjef-spekulativt-av-skanska/s/5-8-908891#am-commentArea

18.10.18: https://www.bt.no/kultur/i/dde44J/Bergen-kommune-skroter-trolig-boligplanene-pa-Dikkedokken-Dermed-kan-det-bli-ny-kulturarena-pa-tomten

06.10.18: https://www.ba.no/kultur/pulsen/musikk/mener-bergen-har-en-unik-mulighet-ber-kommunen-forplikte-seg/s/5-8-896587

14.09.18: Skanska plan for Dikkedokken-NORD oversendt til byrådet: http://nvk-vel.no/?p=280

07.06.18: https://www.bt.no/kultur/i/yvr2La/Byantikvaren-vil-stoppe-boligbygging-pa-Kjode-tomten

04.06.18: Forslaget til USF på Dikkedokken-NORD er bare en tredjedel så stort som forslaget til Skanska. I tillegg, vil USF-forslaget ikke innebære at nærområdet blir et sterk trafikkert anleggsområdet i åresvis. USF-forslaget kan være klar allerede i 2019: https://www.bt.no/kultur/i/7lw1wv/Her-onsker-kultur-Bergen-a-flytte-inn-allerede-neste-ar?spid_rel=2

01.06.18: Byantikvaren svært kritisk til Skanska på Dikkedokken-NORD

28.05.18: USF foreslår å bruke verkstedhallene som allerede ligger på Dikkedokken-NORD til kulturformål. USF sitt forslag er relativt lett å gjennomføre og er et positivt alternativ til Skanska: https://www.dropbox.com/s/xo75einj6i0fxtl/180507_USF_Kj%C3%B8dehallen_A3_Booklet_redusert.pdf?dl=0

10.04.18: https://www.nrk.no/kultur/xl/laget-30-nye-sanger-pa-latskrivercampen-bergen-songs-1.13994724

22.03.18: Oppsummering av merknader til høring om Dikkedokken-SYD,

deriblandt merknaden skrevet av Nøstet, Verftet og Klosteret velforeningen

der du finner det meste av det du trenger å vite om Dikkedokken-SYDhttp://nvk-vel.no/?p=267

Både private og det offentlige var svært kritisk.

25.02.18: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/Mgjnvm/Nordnes-Vest-er-kulturarv-for-hele-byen-

20.02.18: Høring om Dikkedokken-SYD avsluttet.  

13.02.18: Nabolagsmøte om høring om Dikkedokken-SYD

Salen på på Nordnes bydelshus var nesten fullsatt. Lokal befolkningen var engasjert og kritisk til tiltakhaverens planer fordi:

1 Tiltakhaveren argumenterer mot seg selv i det de er frekk nok til å klage over at utbygging av kontorbygget på Vizrt vil overskygge de luksusleiligheter de akter å bygge på Dikkedokken-SYD (som i sin tur vil overskygge trehusmiljøet på Dikkedokken-Verftet). 

2 konsekvenser i forhold til grunnforholdene i bakenforliggende eiendommer. (flere hus fra 1700-tallet er innen ca. ti meters avstand).

3 alt er høyere enn anbefalt byggehøyde i sjøfronten.

4 kortsiktig å bygge en høy mur ut mot sjøen.

5 lavere byggehøyde gir færre boliger, mer sol og mindre trafikk. Lavere byggehøyde vil løse de fleste problemer.

6 gjennomsnitlig byggehøyde i nærområdet. Det kommer ikke frem i materialet. At tv2 bygget ligger der er ikke er ikke et argument for å bygge like høyt.

7 forholdet mellom byggehøyde og gatebredde. Bergensk byggeskikk. Nybygget bør være like bred som gate bredden.

8 umoralsk at store private utbygger erhverver offentlige eiendom for å bygge noe som ødelegger for andre.

9 for å bøte for byggehøyde fjerne parkering.

10 for smale og smålige åpninger.

11 byen skal bygges for generasjoner. Er det en hullete tanngard mot sjøen man vil ha?

12 man kan si noe om at befolkningsprognosen er totalt feil.

13 utbygger bør følge spillereglene.

14 befolkningssammensetning. Mye større variasjon i leilighetsstørrelsene. En større balanse.

15 man bør forvente at man gjør området mye mer attraktivt for barnefamilier. Et bo miljø, ikke et utleie/air bnb- miljø.

16 hvorfor i allverden skal de få fylle ut i sjø?

17 dårlige siktlinjer.

18 det savnes en total analyse av de to planene opp mot hver andre. Planene bør derfor vurderes samlet.

19 det er fult mulig å bygge nytt på f.eks Dokken, slik at den historiske grunnen får ligge i fred, eller at man bygger noe tilpasset.

07.02.18: Blindtarmsgaten: https://www.ba.no/nyheter/bolig/okonomi/river-tv-2-huset-for-a-bygge-luksusboliger/s/5-8-737713

Et ran ved Dikkedokken-SYD; tiltakshaveren vil stjele solen og gi den til de rike som har råd til å kjøpe et panorama utsikt. Nordre Nøstegaten vil da bli en forringet blindtarm av en gate murt inn av utilpasset bebyggelse.

04.01.18: Høring om Dikkedokken-SYD: http://nvk-vel.no/?p=218

Praktisk talt ingen forsønende endringer siden det revidert forslaget. Med andre ord tiltakshaveren akter å skyggebelegge hele Verftsgaten og forringe nabolaget på Dikkedokken-Verftet.

23.11.17: Konferanse på USF, Dikkedokken-NORD vektlagt: http://www.brak.no/bergen-byutvikling-og-kultur-2017/

26.10.17: Den beste argumentasjonen skrevet så langt for å bruke Dikkedokken-NORD for kulturformål: https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/jVmRz/Dette-er-kulturlivets-ti-grunner-for-kulturkvartal-pa-Verftet

24.10.17: https://www.bt.no/kultur/i/JPOG4/Kultur-Bergen-vil-ha-sjosiden-mellom-Nostet-og-Verftet

Høsten 2017: Planforslaget for Dikkedokken-SYD er under innsending: http://nvk-vel.no/?p=168#more-168

24.02.17: revidert planforslag for Dikkedokken-SYD. Utfra planforslaget av den 24.02.17 fremgår det at tiltakshaveren er fremdeles innstilt på å fullføre Schengen-muren som vil innestenge Nøstebukten-siden av Nordnes. Ettermiddagssolen kan da komme til å bli blokkert for beboere langs Verftsgaten.  

16.12.16: http://www.bt.no/kultur/Vil-fremdeles-ha-kulturhus-pa-Dikkedokken-327702b.html

15.12.16: Skanska har kjøpt Dikkedokken-NORD http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Her-vil-de-bygge-80-90-boliger-327672b.html

19.11.16: http://www.ba.no/pulsen/kultur/kommentar/er-det-noen-som-har-spurt-andre-byer-om-de-vil-ha-carte-blanche/o/5-8-465109

16.11.16: http://www.ba.no/kultur/pulsen/politikk/positive-til-nytt-kulturhus-ved-verftet/s/5-8-463507

01.11.16: Revidert planskisse Dikkedokken-SYD https://tjenester.bergen.kommune.no/bksak/fil/9223783

18.10.16: http://www.ba.no/politikk/nyheter/kultur/hoyre-og-sv-vil-vrake-luksusboliger-til-fordel-for-kulturhus/s/5-8-445954?access=granted

24.03.16: http://www.bt.no/meninger/kommentar/bjerkestrand/Feiling-ved-fjorden-3566263.html

21.03.16: http://www.bt.no/meninger/kronikk/Kultur-eller-boliger-3564068.html

20.03.16: http://www.bt.no/kultur/Bergen-ma-komme-pa-offensiven-3564405.html

18.03.16: http://www.bt.no/kultur/Kulturbyraden-vil-stoppe-byggeplaner-3563076.html

15.03.16: Høring om Dikkedokken-NORD avsluttet. Ca. 100 merknader sendt inn!

13.03.16: Fra lederen i Kultur Vest  http://www.bt.no/kultur/Doren-i-fleisen-for-fremtidens-kulturby-3559853.html

03.03.16: Dikkedokken-NORD versus USF http://www.bt.no/kultur/--Vi-onsker-ikke-boliger-sa-tett-pa-kulturhuset-3553333.html

29.02.16: Informasjonsmøte om Dikkedokken-NORD på USF. http://nordnesrepublikken.no/2016/03/01/vil-havne-i-skyggenes-dal/

24.02.16: Fem Dikkedokken-NORD bilder (1,2,3,4,5) viser konsekvensene av utbygging

18.02.16: 90 000 kvm. ledig tomteareal i Bergen, men noen satser heller på skademaksimering: http://www.ba.no/nyheter/byutvikling/politikk/vil-heller-bygge-pa-p-plasser-enn-i-jekteviken/s/5-8-281456

31.01.16: Ny høringsrunde annonsert for Dikkkedokken-NORD; den er avgjørende for nærmiljøet i generasjoner fremover.

En utbygging på Dikkedokken-NORD vil samvirke med en utbygging på Dikkedokken-SYD. Forskriftenene for konsekvensutredning i Plan og bygningsloven (vedlegg 3) gir hjemmel for at samvirkningen skal evalueres i planprossesen:  

"Ved vurderingen av om en plan kan få vesentlige virkninger skal det ses hen til tiltakets størrelse, plassering eller egenskaper, samvirke med andre gjennomførte, vedtatte og planlagte tiltak,.."

Når merknader skrives kan man gjerne fremheve viktigheten av samvirkningen og den totale belastningen av begge byggeprosjekter på DikkedokkenNORD/SYD sett under ett.

21.10.15: Høsten 2015 har tiltakshaveren på Dikkedokken-NORD påvist at de har ingen skrupler og de vil ikke modifisere sine planer om skyggelegge nærområdet. En evig solformørkelse kan være på vei mot vestsiden av Nordnes.

13.06.15: Etter en regntung mai og tidlig sommer opplever jeg nå en av de vakre solganger som gjør livet på Verftet verdt å leve. Denne solgangen som jeg nå opplever i skrivende stund kl. 2200 vil være helt blokkert som følge av tiltakshaveren på Dikkedokken-NORD sitt mest moderat forslag (dvs. det minste av to onder). Dersom tiltakshaverens mest radikal forslag realiseres vil livet nå på Dikkedokken-Verftet knapt være å finne igjen i fremtiden. - David M. Lovret

31.05.15: Ny NVK-lenke med mye oppdaterte opplysninger om tiltakshaverens siste trekk:  http://nvk-vel.no/?p=18 

Der vil du finne et av forslagene til tiltakshavenen som innebærer en bebyggelse to ganger høyre enn Kjødehallen! Tiltakshaveren på Dikkedokken-NORD åpenbart satser på at lokal befolkningen skal finne seg i en minste-av-to-onders politikk. 

09.04.15: Et tankekors: det antydes at visjonen til USF og Kultur Vest er urealistisk  http://nordnesrepublikken.no/2015/04/09/urealistisk-med-et-stort-teaterbygg-pa-kjodetomten/  (underforstått er skrekkforslaget fra Lie & Øyen realistisk?)

13.03.15: Byråd for miljø- og byutvikling nektet å regulere Dikkedokken-NORD/SYD under ett. I sitt svar til Tina Åsgård skrives følgende:

Behovet for helhetlige områdevurderinger ansees som dekket gjennom KPA 2010 [Kommuneplanen fra 2010] og KDP Sentrum [Kommunedelplan Sentrum], er det etter byråden sin vurdering ikke behov for å ta initiativ til en egen områderegulering.

Warloe formidler her at KPA og KDP Sentrum skulle sikre helhetlige byutvikling. Problemet er at tiltakshaverne i nærområdet har ignorerte KPA og KDP Sentrum i åresvis uten at det har fått konsekvenser. Ifølge KDP §13 fremgår det [sitat i kursiv] 

Ny bebyggelse skal på en god måte utnytte og forsterke naboskapet til den verneverdige bebyggelsen på Nøstet og Verftet.  

.... men se hva som skjedde på Jonsvollskvartalet og Nøstet Panorama.

04.03.15:  Skriftlig spørsmål fra bystyrerepresententant Tina Åsgård oversendt til komite for miljø- og byutvikling der hun stiller disse to spørsmål:

1.Hva vil byrådet gjøre for at planene som nå utarbeides på Nøstet/Nordnes sikrer en god og helhetlig byutvikling av dette området?

2. Vil byrådet ta initiativ til en områderegulering av det omtalte arealet, evt. stille krav om at konsekvensutredningen vurderes i forhold til den totale utbyggingen og til at saken kommer til politisk behandling slik at planene kan vurderes samlet?

12.02.15: Møte mellom Nøstet, Verftet og Klosteret velforening og arkitektene Lie & Øyen som står bak prosjektet på Dikkedokken-NORD: arkitektene lanserte et utilbørlig stort 26,3 meter høyt byggverk og de fremla misvisende tegninger som tilslører byggverkets omfang. Tilsløringstaktikken ble også brukt i byggeprosjektene på Jonsvollskvartalet og Nøstet Panorama. Følg med for å sikre at adekvate bilder fra viktige ståsteder omkring Dikkedokken blir med i den kommunale saksbehanding! Et sted å begynne er kart fra Statens Kartverk som kan brukes som basiskart med lenker til bilder av ståsteder som overskuer Dikkedokken-Verftet. Bergen kommune har hjemmel til å kreve slike bilder fra tiltakshvaren, men dersom tiltakshaveren unnlater å lage slike bilder vil beboere ved Dikkedokken påta seg oppgaven.

Standardkart fra Statens Kartverk:

http://www.norgeskart.no/#17/-32619/6734780/l/drawing/http%3A%2F%2Fbeta.

norgeskart.no%2Fuser%2Fjson%2Fda9ac1f384bbff1f57e0a0c1cb38220ee132d8d8.json%0A/32633

flyfoto-versjonen:

http://www.norgeskart.no/#15/-32689/6734759/land/+flybilder/l/drawing/http%3A%2F%2Fbeta.

norgeskart.no%2Fuser%2Fjson%2Fd8d989bed6bd641f4327d12bf04e8758f05932d4.json%0A/32633

Klikk på toppen av Verftstrappen på begge kartene (deretter klikk på sirkel med kors og så klikk på pai-sirkel med kursiv I)  og man ser at øverste trinn på Verftstrappen er 22 m.o.h. Tiltakhaverens byggeforslag er på 26,3 m.o.h!

12.12.14: BT-artikkel I skyggen av høyhus skrevet på vegne av 219 kvinner på Nordnes.

09.12.14: http://www.bt.no/meninger/kommentar/Muren-mot-Puddefjorden-3257485.html

28.11.14: Høring om Dikkedokken-SYD avsluttet:

Her er merknaden fra Nøstet, Verftet og Klostereret velforening,

og her er merknaden fra 219 kvinner på Nordnes.

27.11.14: Et eksempel på en privat  merknad om Dikkedokken-SYD.

26.11.14: Denne merknadsmal gjør det lett å skrive merknad om Dikkedokken-SYD.

25.11.14: Offentlig orienteringsmøte om Dikkedokken-NORD/SYD avholdt på Nordnes bydelshuset av NVK velforening.

22.11.14: Flygeblad - praktiske opplysninger om Dikkedokken-SYD.

17.10.14: Den offentlige høringen for Dikkedokken-SYD begynte.

Tiltakshavaren på Dikkedokken-SYD har kommet med tvetydige signaler omkring hvorvidt planforslaget på Dikkedokken-SYD kan gagne nabolaget. På den positive siden vil sjøboden på Nøstegaten 82 (Bjørgeboden) bli bevart og siktlinjer til sjøen ivaretatt. På den negative siden er omfanget svært stort og seks etasjers bebyggelse er forslått som vil skyggebelegge nabolaget.

Høsten 2014: Fremdeles ikke avklart - Hvor høyt kan bygget være??? I løpet av en tilnærmet ni måneders saksbehandling er det fremdeles ikke avklart om utgangspunktet for målingen av det foreslåtte byggverket på Dikkedokken-NORD skal være fra havnivået (der lokal-miljøet ønsker maks 16 meter) eller veinivået ved foten av Verftstrappene (der tiltakshaveren ønsker opptil 27 meter).

18.09.14: Byrådet vedtar planprogrammet for Dikkedokken-NORD: http://www3.bergen.kommune.no/bksak/default.asp?c=71079&d=1&day=1338&u=BR2&y=2014-9-18

09.09.14: Byråd for miljø- og byutvikling ga sin innstilling til Dikkedokken-NORD

25.06.14: Utvidet merknadsbeskrivelser om Dikkedokken-NORD publisert (etter påtrykk fra kommunen?).

16.05.14: Tiltakshaverens saksbehandling av høringsmerknader om Dikkedokken-NORD: meningsinnholdet tilintetgjort og protester neddysset til det ugjenkjennelige i et hån mot høringsinnstitusjonen. 

29.03.14: BT artikkel: http://www.bt.no/meninger/debatt/Kultur-viktigere-enn-luksusboliger-3088655.html#.UzcudtysTLA

24.03.14: Høring for Dikkdokken-NORD avsluttet.

17.03.14: Her er en merknads-mal som ble brukt for merknadsskrivning for Dikkedokken-NORD. 

17.03.14: Her er praktiske opplysninger om merknadskrivningen.

17.03.14: Her er merknaden fra Nøstet, Verftet og Klostereret velforeningen for Dikkedokken-NORD. (Denne merknaden vektlegger at Dikkedokken-NORD og Dikkedokken-SYD bør ses under ett.)

18.02.14: Oppstart av planarbeid varslet på Dikkedokken-SYD.

10.02.14: Oppstart av høring for Dikkedokken-NORD. Hvis planen realiseres, vil arealet ved Dikkedokken, som er utsatt for nye bebyggelser, tilsvare fire (4) Bergen Rådhus. (På Dikkedokken-SYD er det planer om 30 000 kvm.; på nordsiden er det planer for 14 500 kvm.)

28.01.14:  Kulturhussjef i USF gikk inn for at arealet ved Dikkedokken bør brukes til kulturformål.

21.01.14: En bebyggelsesplan ble lansert for Dikkedokken-NORD som vil sette Dikkedokken i skyggen og redusere Dikkedokken til en blindtarm til et monster på USF-siden av Dikkedokken (Dikkedokken-NORD).

 

Nærområdet ved Dikkedokken-SYD er avbildet på konsekvenskartet vårt. Kartet er riktignok laget med tanke på en annen reguleringsplan ved siden av TV2, men kartet viser til hvor sårbart nærområdet er dersom Dikkedokken-NORD blir utsatt for utilbørlig plasutnyttelse på Kjødetomten.