Uttalelse fra årsmøtet i Fortidsminneforeningen

 

1821 – 2021

                  

 EKSERSERHUSET I BERGEN – 200 ÅR

 

Ekserserhuset er det første kulturhus i Bergen og trolig det første i landet.  I Bergen finnes det ingen arena der Ole Bull og Edvard Grieg opptrådte offentlig sammen bortsett fra i Ekserserhuset. Skaperne av det norske flagget, den norske nasjonalsangen og de fremste og mest verdenskjente norske folketoner har alle en tilknytning til Ekserserhuset.

 

Etter at Ekserserhuset nå har vært i nedpakket tilstand på Askøy i tjue år vedtok endelig bystyret i april 2020 at huset skulle oppføres i tråd med vernemyndighetenes krav til plassering i nærheten av opprinnelig tomt.

 

Året som har gått har vært lovende for Ekserserhuset. Med tanke på at bystyret den 20. januar 2016 vedtok at Ekserserhuset skulle være ferdig gjenreist i 2021 så er det likevel ufullført arbeide. Nå haster det.

 

Jubileumsåret 2021 bør uansett være et år for avgjørende handling og det meste er lagt til rette for det: Tomten står klar, midlene står klare, men en kommunal prosjektgruppe er ennå ikke opprettet.

 

I 2001 skrev daværende byråd for miljø- og byutvikling:

 

« Bergen kommune forutsetter at gjenreisningen starter snarest mulig, og senest innen mai 2002. » (byrådsak 631/01)

 

Deretter ble prosessen rundt Ekserserhuset i to tiår gjentatte ganger parkert og forlatt på et sidespor. 

 

Vi ber om at en prosjekgruppe snarest blir opprettet og at Ekserserhuset blir gjenreist på en mest mulig autentisk måte.

Bergens og kanskje landets første kulturhus fortjener at kommunen står ved det de har sagt og handler i henhold til det de har vedtatt. 

 

ÅRSMØTET I BERGEN LOKALLAG, FORTIDSMINNEFORENINGEN, 24.02.2021