Erling Syvertsen

Lederen for representantskapet i Sparebanken Vest, Erling Syvertsen

var med på det hele: 

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Banktopp-ga-privatlan-til-skyhoye-renter-Na-kan-millioner-vare-tapt-3340158.html

 

... og Syvertsen trakk seg som lederen da saken ble avslørt:

http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Syvertsen-trekker-seg-3340947.html

 

Spørsmålet som gjenstår er hvorfor lederen av representantskapet i Sparebanken Vest

- en bank vel å merke - var ivrig i å gi lån utenfor den ordinære bankvirksomhet. Svaret må

være for å tjenliggjøre og istandsette forfallsspekulasjon og lage forfallsspekulanter ut av

mennesker som ellers ikke har midler til det.

 

Det er også en velkjent og etablert praksis hos Sparebanken Vest at den mest lurvete 

forfallsvirksomheten blir outsourced: på Jonsvollskvartalet i regi av Ole Jan Strønen,

og på Banesmaukvartalet i regi av Øyvind Berger. Formålet til outsourcing er trolig

et forsøk for å skåne Sparebanken Vest sitt rykte. Et rykte som er blitt tynnslitt etter mange

år med forfallsspekulasjon i Bergen (Jonsvollskvartalet og Banesmaukvartalet), spark av ansatte i Hordaland samtidig som en leder fikk en 32 million kr. gyldne fallskjerm og uetiske aktiviteter i utlandet: https://www.bt.no/nyheter/okonomi/i/VO8rV/Sparebanken-Vest-er-fremdeles-blant-de-darligste-i-klassen

Sparebanken Vest har vært uetisk, lokalt, regionalt og internasjonalt.