Banesmaukvartalet - et forfallsprosjekt?

Banesmaukvartalet mellom Nøstegaten og Baneveien har en middelaldersk gatestruktur fra 1600-tallet

og bebyggelser som i hvertfall stammer fra 1700-tallet. 

 

 

Siste nytt

02.10.21: BT/e24 nok en gang nevner Banesmaukvartalskandalen uten å nevne forfallsspekulasjonen til Sparebanken Vest som en del av saksfremstillingen: https://e24.no/norsk-oekonomi/i/qWvXao/mannen-som-politiet-aldri-etterforsket?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no

februar 2016: restaurasjonsarbeid i gang på Nøstegaten 47, 49 og 51.

januar 2016:  http://www.estatevest.no/nye-eiere-har-startet-renoveringen-pa-nostet/

juni 2015: eiendommene som tidligere var lagt ut til salgs samlet skal nå selges seperat hver for seg.

mai 2015: 11 eiendommer på Banesmaukvartalet lagt ut til salgs. http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Na-kan-du-kjope-Nostet-kvartalet-3354450.html

Det er ikke avklart om eiendommene skal selges hver for seg eller samlet. Dersom eiendommene selges samlet kan det være grunn til å tro at en forfallspekulant har kommet inn i bildet. Dersom eiendommene selges hver for seg kan mennesker med sympatier for Banesmaukvartalets karakter få en mulighet for å restaurere eiendommene. En av disse, Nedre Banesmauet 5, er et koselig lite bergenshus som er i god stand og klar til innflytting. De andre 10 eiendommer er preget av forfall i ulike grader, men hver av disse har potensial og samlet kan hele kvartalet få et løft dersom det blir restaurert slik at det kan en dag bli ganske attraktiv.

 

 

En lurvete oppkjøpsvirksomhet har foregått på Banesmaukvartalet:

http://www.bt.no/btmagasinet/Hovedsaken/Sotravaringen-skulle-bli-rik-pa-eiendom-Det-endte-med-tvangssalg_-trusler-og-radyre-lan-fra-NHH-professorer-3339707.html 

http://www.bt.no/btmagasinet/Hovedsaken/Han-skulle-redde-prosjektet-pa-Nostet-Na-etterforskes-Roger-Hagenes-for-storstilt-svindel-3345854.html

 

Saksfremstillingen i BT 15.04.15 og 16.04.15 sier ingenting om forfallspekulasjonen som trolig ligger til grunn for oppkjøpene.
 

Nabokvartalet Jonsvollskvartalet ble kjøpt opp stykkevis, utsatt for forfallsspekulasjon og så solgt samlet til Sparebanken Vest for 108 millioner kroner.

 

Banesmaukvartalet ble kjøpt for 40 millioner kroner i transaksjoner som ble finansiert av personer med forbindelser til Sparebanken Vest:

- Erling Syvertsen, leder for representantskapet i Sparebanken Vest fra 2011 inntil han gikk av den 16.04.15 som følge av Banesmaukvartaletskandalen. 

- NHH professor Guttorm Schjelderup som har hatt en rolle i Sparebankforeningen.