Tilsløringstaktikken

Nøstet, Verftet og Klosteret velforeningen og Fortidsminneforeningen i Hordaland har varslet om ulike tiltakshavernes tilsløring av konsekvenser av byggeprosjekter i vårt nabolag. Viser til merknader om ny hovedkontor til Sparebanken Vest som ble skrevet i 2008 og 2009, samt merknader og innsigelser om inhabilitet om Nøstet Panorama som ble skrevet i perioden 2007-2011:

I en kritisk merknad fra lederen i Fortidsminneforening i Hordaland Erling Hofstad skrevet i mai 2007 ble en rekke billedillustrasjoner fremlagt som skildrer virkningen av Nøstet Panorama. I den påfølgende kommunale saksbehandling ignoreret tiltakshaverene disse virkninger og tiltakshaverene i hele saksbehandlingsperioden unnlot å presentere billeddokumnentasjon forenlig med kommunal retningslinjer der det fremgår at kommunen kan kreve billeddokumentasjon som illustrerer prosjektet sett fra viktige ståsteder i byen. De få bilder som tiltakshaverene presenterte derimot, var såpass misvisende at de ble påklaget til både Fylkesmannen og Sivil Ombudsmannen. Det hører til historien at styrelederen til firma som laget disse bilder var innhabil i denne saken.  

 

 

http://www.norgeskart.no/#17/-32619/6734780/l/drawing/http%3A%2F%2Fbeta.norgeskart.no%2Fuser%2Fjson%2Fda9ac1f384bbff1f57e0a0c1cb38220ee132d8d8.json%0A/32633