I skyggen av høyhus

 

 

av lektor Eyvor Gyllander 

og byplannlegger Susane Urban

 

Det store spørsmålet i detaljreguleringen av strandsonen på Nordnes Vest, er om vi klarer å drive frem en ønsket byutvikling som kommer byen til gode som helhet - eller om det først og fremst blir private interesser som vinner på bekostning av et av Bergens mest pittoreske bymiljøer. 

   Bergen sentrum opplever nå en tragisk forringelse av det historisk bomiljøet på Nordnes Vest. Utbyggingen som er påbegynt med Nøstet Panorama fremstår som en gedigen mur mellom sjølinjen og et av Nordens mest tetteste trehusmiljøer rett bakenfor. Boligkjøpere betaler dyrt for å være nærmeste mulig sjøkanten på sine private balkonger - der de nyter solen - som er tatt fra nabolaget bak.

   Kan vi så lære av det som har skjedd på Neumann-tomten, nå Nøstet Panorama? Området er bindeledd mellom Sukkerhusbryggen og Verftsgaten. Her har flergangsalg drevet utnyttelsesgraden opp, og bygningene er blitt presset i høyden under påskudd av kulturformål og pa grunn av pålagt parkeringsareal. Uavhengig av hvor vakre fasadene måtte bli, er det rett og slett for høyt, og for lukket og kompakt på gateplan.

   Nå detaljreguleres resten av Nordnes Vest helt ut til USF. Men vil vi denne gangen få en utredning av en ønsket utvikling, med kvartaler og bilfirie smug som fremmer sosialt felleskap? Vil vi se en plan som bygger videre på den historiske kvartalsstrukturen, med mange ulike hus i tre til fem etasjer og smau som gi kontakt med vannet og som åpner for utsikt, lys og sol?

   Utredningen trengs ikke bare for eksisterende omgivelser, men også med tanke på fremtidige naboer: Sjøkanten langs hele Nordnes Vest må ses i sammenheng med en mulig ny bydel i videre forlengelse av Jekteviksutstikkeren og dagens Hurtigrute-område. Visjoner om en ny sentrumsbydel på lokk over konteinerhavn eller på fyllinger og pongtonger er blitt presentert i ulike versjoner i flere år.

   Når andre byer lykkes med å bygge sentrale og moderne småskalamiljøer med enkelthus tett i tett fremfor store leilighetskomplekser og kontoranlegg, bør Bergen ikke være dårligere. Dere som stadig maner frem høyhus og som får stjerner i øyene av "spenstige arkitektur" i form av "tøffere signalbygg": Kan dere vise til at høyhus og store anlegg gir et godt lokalmiljø?