gode nyheter

22.04.20:  https://www.bergen.kommune.no/politikk/bystyret/bystyret-2019-2023/behandlede-saker/kultur-og-idrett/setter-av-tomt-til-ekserserhuset

 

Februar 2016: Restaurasjonsarbeid i gang på Nøstegaten 47, 49 og 51.

 http://www.estatevest.no/nye-eiere-har-startet-renoveringen-pa-nostet/

 

30.11.15 Etter mange år med diskusjoner, ser det ut som utsiktene for restaurering

av Sukkerhusbryggen-Nøstetorget er tilstede.

http://www.bt.no/kultur/Vil-grave-frem-den-gamle-Sukkerhusbryggen-3492281.html

 

Mai 2015 Hopen på nordsiden av Sukkerhusbryggen er restaurert i tråd med

forpliktelsene om tilbakeføring til hopens tilstand før igangsettelse av byggeprosjektet.

 

13.10.14 Hensynssfull ny bebyggelse og restauering på Nøstegaten 65A

 www.arkitektur.no/nostegaten-65a

 

06.10.14 Sjøboden på Nøstegaten 82/Bjørgeboden skal bevares:

dette ble annonsert under en informasjonsmøte i regi av tre representanter

fra Westfal-Larsen.