Siste nytt om Ekserserhuset

 

Siste nytt om Bergens første kulturhus

 

20.09.19: 20 år siden bystyret vedtok nedtaking og "snarlig" gjenreising av Ekserserhhuset. For å markere skandalen som begynte den 20.09.99 ble et brev sendt ut til over 50 medlemmer av Bergen bystyret den 20.09.19. Brevet i sitt helhet ble også publisert i BA og BT:

https://www.ba.no/debatt/debatt/meninger/bystyret-har-muligheten-til-a-avvikle-en-skandale/o/5-8-1136930

https://www.bt.no/btmeninger/debatt/i/4qvv49/kjaere-nyvalgte-bystyremedlemmer-ikke-glem-ekserserhuset

05.09.19: Endelig! Det fremgår i følgende saksfremstilling at byrådet er positiv til gjenreising av Ekserseruset på Baneveien: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2125264/Framstilling-Plassering-av-Ekserserhuset-i-Baneveien- 

og byrådet har fattet vedtak: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/api/fil/2181163/Innstilling-vedtak-Plassering-av-Ekserserhuset-i-Baneveien-

Churchill ville ha sagt: https://www.youtube.com/watch?v=pdRH5wzCQQw

15.06.19: Årsmøte i GJEVE:  GJEVE-årsmeldingen 2018-2019

14.05.19: https://www.bt.no/kultur/i/8mOEzE/De-vil-bygge-underjordisk-pepperkakeby-pa-Nostet 

29.03.19: I juletidsskriften til Sydnes & Nøstet vel fremgår det at innen første kvartalet av 2019 vil GJEVE prøve å istandsette en Dialogdugnad mellom beslutningsansvarlige i Bergen kommune og aktører som ønsker Ekserserhuset gjenreist på krigsskadetomten. I skrivende stund er tid og sted ennå ikke avtalt, men vi har fått lovnader fra Bergen kommune om at møte vil bli avholdt innen våren 2019.

16.01.19: Hva Nøstegaten Eiendom AS har sagt gjennom årene (og hva de har gjort) 

24.10.18: Bystyret behandler Kulturarenaplan 2019 -2030. Ekserserhuset ble nevnt i flere merknader fra høringen: https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7058/article-157347

29.08.18: Høringsfrist til Kulturarenaplan 2019 - 2030

28.08.18: GJEVE merknad til høringen om Kulturarenaplan 2019 - 2030

28.06.18: Kulturarenaplan 2019 - 2030 lagt ut til høring: https://www.bergen.kommune.no/politikk/byradet/7055/7058/article-155764

(Ekserserhuset er omtalt på sidene 67 - 69 helt mot slutten av dokumentet.)

Kulturarenaplan 2019 - 2030 kan forhåpentligvis forløse snart tyve år med kommunal forsømmelse og ansvarsfraskrivelse. Det er ingen unnskyldninger igjen, verken ansvarsmessig, planmessig, eller prosjekteringsmessig for å ikke jobbe tett og direkt mot Ekserserhusets gjenreising på Baneveien.

15.-16.06.18: Griegs Landkjenning (Opus 31) ble oppført på Grieghallen

kl. 05:08 om morgen og ble vist live på NRK2: https://tv.nrk.no/serie/grieg-minutt-for-minutt/DVFJ40003118/15-06-2018

Grieg dirigerte en oppføring av Landkjenning på Ekserserhuset i august 1873 under den berømte 

veldedighetskonserten der Bjørnstjerne Bjørnson og Ole Bull også var tilstede.

15.06.18: årsmøtet i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

I det kommende året vil GJEVE jobbe for å sikre at gjenreising av

Ekserserhuset på Banevein blir prioritert høyt på Kulturarenaplan 2019 - 2030.

07.06.18: GJEVE-årsmeldingen 2017-2018

våren 2018: innspill til Kulturarenaplan 2019 - 2030 skal integreres inn i planen

som ifølge Bergen kommune skal til høring i juni 2018.

16.02.18: Frist å sende inn innspill som kan ligge til grunn for Kulturarenaplan 2019-2030.

25.01.18: Oppstart og innspillkonfernase for ny kulturarenaplan 2019-2030.

I 2018 skal Kulturarenaplan 2019 -2030 ut til høring. Det forventes at Ekserserhuset

skal få en høy prioritet og profilering, men for ordens skyld ta kontakt med politikere

for å sikre at Ekserserhuset får den vektlegging den fortjener. Etter snart 20 år med kommunal forsømmelse og skandeløse sendrektighet er det på tide at gjenreising av Ekserserhuset prioriteres høyt.

04.10.17: Billedanalyse av Ekserserhuset

15.06.17: Årsmøte i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

I det kommende året vil vi visualisere hvordan Ekserserhuset var (og kan komme til å bli). Dette er viktig fordi det finnes knapt et menneske i livet i dag som husker hvordan interiøret av Ekserserhuset så ut i sin glanstid da Edvard Grieg kalte huset det skjønne lokalet som kalles Ekserserhuset. Halvparten av det indre volumet av Ekserserhuset ligger innenfor loftens unike bærekonstruksjon som i Grieg sin tid så ut som langskipet i et høytsvevende kirkehvelv. I tiden etter DNS overtok bygget ble det interiør helhetsinntrykket gjort usynlig pga. et gulv som ble lagt på hanebjelkene for å skape en annen etasje for oppbevaring av scenerekvisita.

02.05.17: Ingen unnskyldninger igjen for å ikke gjenreise Ekserserhuset! Erna har sikret at BiT og Carte Blanche får midler til Sentralbadet og krigsskadetomten på Nøsterekkekvartalet er ledig. http://www.bt.no/kultur/Sentralbadet-far-totalt-700-millioner--Carte-Blanche-blir-i-Bergen--333991b.html

18.03.17: Et åpent brev til Boston i regi av GJEVE sendt til et dusin journalister i Boston Globe, samt ulike kulturaktører og historiske foreninger i Boston der de ble orientert om Ekserserhusets rolle i anskaffelsen av midlene til verdens første Leif Erikson monument i Boston.

20.02.17: http://www.bt.no/btmeninger/debatt/Lokalpolitikerne-ma-sta-opp-330688b.html

16.02.17: https://www.ba.no/debatt/bergen-sentrum/sentralbadet/kampen-om-sentralbadet-bor-engasjere-flere/o/5-8-518797

13.02.17: Uttalelse fra Bergen lokallag av Fortidsminneforeningen

Til Byrådet i Bergen v/ byrådsleder Harald Schelderup

Gjenreis Ekserserhuset nå!

Bergen Lokallag av Fortidsminneforeningen vil minne om forpliktelsen til å gjenreise Ekserserhuset. Forpliktelsen som lå til grunn for tillatelsen for nedtaking av Ekserserhuset er at huset skal gjenreises i sitt opphavelige miljø. 

Siden Ekserserhuset ble demontert i 2001 har det gang på gang blitt påvist at krigsskadetomten bak Nøstegaten 39-45 er den tomten som best kan oppfylle forpliktelsen fra Bergen kommune og Riksantikvaren.

Etter 17 år med ansvarsfraskrivelse ber vi om at konkrete tiltak for Ekserserhusets gjenreisning igangsettes i det nåværende året slik at huset kan stå klart for 200-årsjubileum i 2021.

https://fortidsminneforeningen.no/avdelinger/nyheter-hordaland/krever-ekserserhuset-fra-1821-gjenreist-na

Høsten 2016: Sydnes og Nøstet velforening, samt Nøstet, Verftet og Klosteret velforening har undertegnet en intensjonsavtale der de fremmer sine ønsker om å ta i bruk Ekserserhuset når den en gang blir gjenreist.

23.06.16: Avklaringsmøte mellom Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen (GJEVE) og Sparebanken Vest (SpV): Den 13.06.16 kom urovekkende ytringer fra et høystående medlem av konsernledelsen i SpV der han ga uttrykk for at han var i tvil over at SpV var forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Et avklaringsmøte ble så avholdt mellom GJEVE og informasjonssjefen i SpV der det aktuelle medlem av konsernledelsen også var tilstede. Den 23.06.16 bekreftet informasjonssjefen at SpV var forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset, noe som er i tråd med hva tre ulike informasjonssjefer i SpV har sagt siden 2007 da SpV overtok forpliktelsene om å gjenreise Ekserserhuset. Avklaringsmøte den 23.06.16 bekreftet to ting:

- SpV er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset

- SpV har underprioritert gjenreisning av Ekserserhuset i en slik grad at der var mulig for at et medlem av konsernledelsen ikke engang var kjent med SpV sin forpliktelse til å gjenreise Ekserserhuset.

Vi i GJEVE spør om dette skyldtes at politikere i Bergen ikke har vært engasjert nok til å påminne SpV om deres forpliktelser?

21.01.16: http://www.bt.no/kultur/Ingen-konkret-losning-for-Ekserserhuset-3525311.html

20.01.16: http://www.nrk.no/hordaland/her-har-kulturminnet-ligget-stablet-i-15-ar-1.12757209 

20.01.16: Ekserserhuset på NRK radio: https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-hordaland/DKHO02001316/20-01-2016#t=1h6m10s

20.01.16: Forslaget til Oddny Miljeteig behandlet i Bergen bystyret: https://www.bergen.kommune.no/politikk/webtv

13.01.16: http://www.arstadposten.no/2016/01/13/forslag-fra-oddny-miljeteig-sv-200-arsfeiring-av-ekserserhuset-i-eget-bygg2021/

06.01.16: Forslaget til Oddny Mijleteig om gjenreisning av Ekserserhuset fikk tilslutning av komite for finans, kultur og næring i Bergen kommune.

07.12.15: Byrådet avventer gjenreisning inntil fremtidig bruk av Sentralbadet nærmere kartlagt. http://www3.bergen.kommune.no/BKSAK_filer/bksak/2016/KFIN/2015520172-5643332.pdf

xx.09.15: BergenByLiv, en samlingsorganisasjon for velforeninger i Bergen Sentrum, gikk inn for at tomten på Nøsterekkekvartalet ved Sentralbadet bør brukes for gjenreisning av Ekserserhuset (hvis BIT, Carte Blanche og DNS får overta Sentralbadet).

22.06.15: http://www.bt.no/kultur/Fortsatt-strid-om-Ekserserhuset-3385365.html

Ekserserhuset på Baneveien er blitt foreslått til mange ulike formål, bl.a. som hjem til Hordaland Teater som hittil har vært bortgjemt på en jordbrukskole på Stend. Kulturbyrådet snudde dette forslaget på hodet da han kom med en krenkende og ondsinnet motforslag om at heller Ekserserhuset skal dumpes på Stend! 

05.06.15: Ekserserhuset og høringen til byplanen Bergen 2030 http://www.bt.no/meninger/debatt/Forfallets-veiledere-3374875.html

20.05.15: Carte Blanche kan bruke Sentralbadet  http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-vestlandsrevyen/DKHO99052015/20-05-2015#t=6m34s      

02.03.15: Kommunens mulighetsanalyse viser at Sentralbadet er ideell for BIT-Teatergarasjon; likevel vil BIT prøve å fullbyrde en kulturvoldtekt på Nøsterekkekvartalet:  http://www.bt.no/kultur/--Ideell-som-ny-storstue-for-kultur-3312947.html 

21.07.14: Forslag fra Oddny Miljeteig oversendt til Bergen kommune.

23.04.14: rettssak varslet: BIT-teatergarasjen prøver å seg på en moralsk forkastelig røvertokt på Nøsterekkekvartalet.

01.04.14: GJEVE-tale til kulturkomitéen i Bergen kommune.

06.03.14: Ekserserhuset befart av kulturkomitéen: http://www.bt.no/bergenpuls/Ekserserhuset-ligger-tort-og-trygt-3073761.html#.UxjT8XmsTLA    Ekserserhuset ble funnet i god stand.

(På opprettelsesdagen til GJEVE den 15.06.12 kom det klare budskap om at Ekserserhuset bør brukes på en fleksibel måte av en bred brukergruppe. I BT 06.03.14 kan det virke som Roger Iversen ønsket bruk av Ekserserhuset som popmuseum. Det stemmer ikke. Allerede 02.08.12 i BT gikk Iversen inn for at Ekserserhuset bør brukes av en bred brukergruppe på en fleksibel måte.)

29.10.13: Den treenige skandalen på Nøstet  publisert i BT. Treenighetsskandalen igangsatt av kommunal utilregnelighet har rammet to viktige kulturinstitusjoner: Ekserserhuset og BIT-Teatergarasjen; treenighetsskandalen kan også ramme Nøsterekkekvartalet. Denne kommunale kjedekollisjonen ble igangsatt av visjonsløse politikere på villspor.

04.10.13: GJEVE fikk et tilbud om prosjekteringsarbeid for gjenreisning av Ekserserhuset. Tilbudet er utarbeidet av arkitektfirma OPA FORM a/s og inneholder et prisanslag for prosjekteringsarbeidet. OPA FORM er en av de veldig få arkitektfirmaene i Bergen som tar hensyn til tradisjonelle trehusmiljøer samtidig som de er nyskapende. Hvem som skal betale er ikke avklart ennå, men det er vel å merke at i de sju årene som har gått siden Sparebanken Vest i 2007 overtok ansvaret for gjenreisning av Ekserserhuset har de ikke gjort noe for å sikre Ekserserhusets gjenreisning.

 

Høsten 2013: Merknader til høringsrunden om Nøsterekkekvartalet der Ekserserhuset ønskes gjenreist:

I korte trekk vekla merknaden fra GJEVE  multiskandalen som har funnet sted på Nøstet som begynte i 1999 og fremgår fremdeles. (Denne 14-årige skandalen ville få sin forløsning med Ekserserhusets gjenreisning på Nøsterekkekvartalet.) GJEVE-merknaden viser til at hvis BIT skulle bygges på Nøsterekkekvartalet vil det innebære at naboene vil få sin eiendommen fratatt i den hensikt å bygge en bygning i strid med kommunedelplan sentrum og som også vil være ulovlig i hht. kulturminneloven. GJEVE-merknaden viser til et kart der det fremkommer at det opprinnelige BIT på Nøstegaten 54 var mye bredere enn Ekserserhuset; fra tegningen fremgår det at Ekserserhuset vil passe perfekt på Nøsterekkekvartalet, mens BIT vil være for bred slik at landets eldste urbane husrekke vil bli skadelidende. 

I korte trekk vektla merknaden fra Nøstet, Verftet og Klosteret velforening den harme velforeningen opplever i kjølvannet av hvordan et fiktivt kulturformål i form av gjenreisning av BIT på Nøstegaten 54, ble brukt i reguleringen av Nøstegaten 50-56. Dette representerer misbruk av kultur på det groveste.

I merknaden fra huseierne av Nøsterekken (Nøstegaten 39 - 45) fremgår blant annet følgende (sitat):

Det er og må være et overordnet og bærekraftig mål for kommunen å sikre trehusets historie i det Bergenske by bildet. Nøstetorget er en av de siste mulighetene til å gjøre akkurat dette.

Denne fredete husrekke langs Nøstegaten har en Sikring/frednings sone rundt eiendommen, vi viser til kulturminneloven § 3,4,5,6 mm.

En nedbygging av vår husrekke vil få og ha store konsekvenser for byggenes identitet og for intensjonen i inngått avtale med kommunen. Vi er godt i gang med restaureringen/utbygningen i tråd med avtalen vi har med kommunen.

Vi kan ikke godta at det blir oppført et stort og tungt betongbygg imot disse historiske bygg. Det ville vel være mer naturlig at man eventuelt kunne utvide trehusmiljøet ved å plassere ekserserhuset på tilstøttende areal.

...

BIT forslag er en lettvint løsning, en løsning som er lite kreativ og mangler historisk bærekraft. Vi motsetter oss tiltak som for alltid nedbygger Norges kulturhistorie.

 

                                                                                                      

2007-2014: Sparebanken Vests (SpV) manglende ansvarstaking for Ekserserhuset:

I 2007 var lederen i SpV Stein Klakegg med på å belønne Ole Jan Strønen for forfallsspekulasjon på Jonsvollskvartalet. I 2007 ble Strønen betalt 108 millioner kr. for Jonsvollskvartalet etter at han hadde ryddet Ekserserhuset av veien i 2001. Strønen fikk lov til å gjøre det som følge av lovnader om at Ekserserhuset vil bli gjenreist på eller i nærheten av Jonsvollskvartalet. Da SpV kjøpte Jonsvollskvatalet overtok de forpliktelsen om å bekoste gjenreisning av Ekserserhuset. I årene mellom 2007 og 2014 gjorde Klakegg ingenting for å sikre at Ekserserhuset ble gjenreist ved Jonsvollskvartalet slik SpV er forpliktet å gjøre som følge av at de kjøpte kvartalet. Februar 2014 belønnet SpV Klakegg med 32 millioner ved hans avgang, mer enn beløpet som trengs for å gjenreise Ekserserhuset: http://www.bt.no/nyheter/okonomi/Fikk-gyllen-fallskjerm-for-a-slutte-3055358.html#.UvUqpXnOZg0