Alternativ planskisse for Jonsvollskvartalet

Planforslag1. Siktlinjen fra teaterparken ved Den Nationale Scene og Vaskerelven mot Nordnes og Nøstet blir ivaretatt.

2. Den skjemmende etterkrigsbebyggelse på sørvestsiden av Jonsvollskvartalet overdekkes med et nybygg med en utforming som tar hensyn til bebyggelsen omkring nordvest-, nord- og østsiden av Jonsvollskvartalet.

3. Sparebanken Vest er forpliktet til å gjenreise Ekserserhuset. Forslaget om gjenreisning av Ekserserhuset på hjørnet Jonsvollsgaten-Baneveien støttes (hjørnet Jonsvollsgaten-Baneveien er synlig fra DNS og Vaskerelven).

4. En ensformig glassfasade vil være en ulykke for nærområdet. For å sikre tilpasning til de varierte fasader omkring nordvest-, nord- og østsidene av Jonsvollskvartalet er en variert fasade på nybygget foreslått.

Forutsetningen er at høyden til nybygget ikke blir over 27 meter, bilparkering blir lagt til Klostergarasjen slik at innkjørselen på Jonsvollskvartalet ikke blir nødvendig og plassen foran nybygget utformes av en landskapsarkitekt.

 

(Klikk på bildet og så klikk på bildet på nytt for å få fullvisning)