Planer om gjenreising av Ekserserhuset - ti år på fem minutter

 

 Ekserserhusets gjenreisingsplaner: Ti år på fem minutter

av David M. Lovret, 

styreleder i GJEVE (Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen)

 

 

I 2009 så det ut som gjenreising av Ekserserhuset og restaurering av husrekken langs Nøstegaten 39 - 45 ville foregå samtidig. Det var da arkitekt Nils Mannsåker foreslo et langt og smalt overbygg mellom Ekserserhuset og Nøstegaten 39-45 helt herfra til hit (pek på bilde). I tillegg til å skape en forbindelse mellom Ekserserhuset og Nøstegaten 39-45, ville dette også kunne skape et utvendig regnfritt vrimleareal og vindfang. 

I 2016 kom arkitektstudent Elise Wiklund med et forslag som vil kunne skape et vrimleareal og vindfang i form av et tilbygg rundt tre sider av Ekserserhuset. Tilbyggene som Wiklund foreslår ligner tilbyggene på restaurantene Pascal og Dickens ved den blå steinen. Vi i GJEVE mener Wiklunds modeller er gode for å synliggjøre Ekserserhuset, men vi er imot tilbyggene fordi de vil overdekke og svekke opplevelsen av Ekserserhuset som et historisk byggverk.

Forslagene til Mannsåker og Wiklund løser behovet for et vindfang og utvendig regnfritt vrimleareal. Vi i GJEVE har tatt dette til følge i Nøstesmauet-forslaget som ble lansert i 2017. Nøstesmauet-forslaget har et overbygg, riktignok ikke så langt som det Mannsåker foreslo. Jeg ser for meg at overbygget heller kan starte ved baksiden av bordellmuseet på Nøstegaten 41 og bli avsluttet ved baksiden av Trikken kafé. Selve plasseringen av Ekserserhuset er ganske likt i både Mannsåker og Nøstesmauet-forslaget, dvs. 2-3 meter sør fra der huset står i bildet til Wiklund. Dette for å skape en åpning fra Nøstesmauet til Håkonsgaten og et litt større vrimleareal på Nøstesmauet.

Nøstesmauet-forslaget har en sidedør på nordsiden av Ekserserhuset som kan brukes som en hovedinngang i vinterhalvåret. Dette fordi de opprinnelige dører til Ekserserhuset er ca. tre og en halv meter høye og to og en halv meter brede og dette er en utfordring når det blåser fra nord. Henholdsvis sidedøren, overbygget og Postkorthuset kan sammen bidra til at det kan bli noenlunde lunt og regnfritt på et langt vrimleareal midt på kvartalet. Kvartalets historiske byggverk vil ellers være godt synlig fra alle sider utenfor kvartalet. Postkorthuset er også en del av dette bybildet. I Nøstesmauet-forslaget har Postkorthuset en viktig praktisk nytte som et matlagingslokale som er uavhengig av de omkringliggende trehusene. Postkorthuset kan således ha samme funksjon som Schøtstuene av murstein som ligger bak trehusbebyggelsen på Bryggen når det gjelder matlaging. 

Nøstesmauet-forslaget har en kjeller under Ekserserhuset for husets tekniske fasiliteter, toaletter og lagringslokaler.

I 2019 lanserte arkitektfirmaet CUBUS et forslag til en kjeller i et større omfang. Kjelleren i CUBUS-forslaget kan være et tilholdssted for Pepperkakebyen. Vi ble først kjent med innholdet i CUBUS-forslaget den 23. april i år og vi er fremdeles i ferd med å evaluere konsekvensene av et såpass stort prosjekt, både positivt og negativt. Jeg kan allerede nå si at jeg er imot CUBUS sitt forslag om å “midlertidig” flytte Postkorthuset noen meter. Dette er både kostbart, risikabelt og unødvendig. Om det er noe som saken rundt Ekserserhuset har lært oss, bør alarmen gå hver gang noen foreslår en midlertidig flytting. 

Jeg vil avslutte med ordene til Tryggve Fett: “ Ekserserhuset er ikke bare en forpliktelse, det er en ressurs. ” Jeg vil tilføye at Ekserserhuset er en stor, unik ressurs av nasjonal betydning og en særdeles bergensk ressurs som vil komme i sitt rette element ved gjenreising her på krigsskadetomten på Baneveien.