Om denne websiden

Publisert
Formålet med denne websiden er å fremme kunnskap omkring Nøstebuktens historie og sikre dens historiske bebyggelse. Seks ulike organisasjoner har hittil vært særlig aktive i dette øyemed: Nøstebuktens venner; Fortidsminneforeningen; Damsgård kulturhistoriske forening; to velforeninger - på sørsiden av Nøstebukten, Sydnes og Nøstet Velforening og på nordsiden av Nøstebukten, Nøstet, Verftet og Klosteret Velforening, samt Gjenreis Ekserserhuset venneforeningen (GJEVE).

Nøstebukten defineres her som området mellom Sukkerhusbryggen i sør og Dikkedokken i nord; bygningsmessig området innenfor ca. 100 meter fra Nøstegaten.

Denne websiden er ikke et offisielt talerør for noen organisasjon. Den tar heller sikte på å belyse de trusler som til enhver tid foreligger i forhold til områdets historiske bebyggelse og karakter. Websiden inviterer til et samarbeid for historisk bevaring på tvers av ulike organisasjoner og politiske partier.